Resurs - co to jest i jak go obliczyć?

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło kilka zasadniczych zmian, o których pisaliśmy we wcześniejszych postach oraz w artykule "Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT – rozporządzenie obowiązuje od 6 grudnia 2018" (

 

 Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 

Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

 

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

 

Co jeszcze na temat resursu mówi rozporządzenie? Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Ponadto w przypadku przekroczenia resursu UTB eksploatujący ma obowiązek przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzenia lub zlecenie jej przeprowadzenia. Po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu eksploatujący musi złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 

 

Resurs w praktyce czyli jak obliczyć resurs i jakie mogą pojawić się kłopoty

 

Pojęcie resursu oraz pojawiające się w rozporządzeniu zalecenie określenia resursu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej" może wzbudzać w eksploatujących UTB pewien niepokój wynikający z braku precyzyjnych wytycznych. Urząd Dozoru Technicznego przychodzi z pomocą wszystkim właścicielom urządzeń technicznych i na swojej stronie opublikował poradnik "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018"